Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Говедовъдство

Говедовъдство:Екстериор на говедата

Полезна информация за Вашите крави и биволи.

Екстериор на говедата от типа за мляко

Тялото има крушовидна (триъгълна) форма поради относително по-добре развитата

Говедовъдство:Как да използваме продуктивните пасища?

Полезна информация за Вашите крави и биволи.

Добре е да се знае, че и най-правилно създаденото пасище с отличен тревостой при неправилен режим на експлоатацията му може за

Говедовъдство:При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

Полезна информация за Вашите крави и биволи.

Темпът на натрупване на надземната биомаса е висок през целия вегетационен период, когато тревите се изпасват от края на

Хранене на телетата през млечния период

Полезна информация за говедата.Хранене на телета през млечния период. Храненето на телетата през млечния период има някои съществени особености.

Ранно

Преценка на големината, формата и доимостта на вимето на кравите

Полезна информация за говедата.Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите. Млечната продуктивност на кравите зависи до голяма степен от формата,

Free Joomla! templates by Engine Templates