Говедовъдство

Говедовъдство:Как да използваме продуктивните пасища?

Полезна информация за Вашите крави и биволи.

Добре е да се знае, че и най-правилно създаденото пасище с отличен тревостой при неправилен режим на експлоатацията му може за

Прочети още...

Говедовъдство:При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

Полезна информация за Вашите крави и биволи.

Темпът на натрупване на надземната биомаса е висок през целия вегетационен период, когато тревите се изпасват от края на

Прочети още...

Хранене на телетата през млечния период

Полезна информация за говедата.Хранене на телета през млечния период. Храненето на телетата през млечния период има някои съществени особености.

Ранно

Прочети още...

Преценка на големината, формата и доимостта на вимето на кравите

Полезна информация за говедата.Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите. Млечната продуктивност на кравите зависи до голяма степен от формата,

Прочети още...

Размножаване на биволи

Полезна информация за говедата.Развъждане на биволи. Биволите са къснозрели животни и завършват растежа си на 6-7-годишна възраст. Половата зрелост при мъжките настъпва

Прочети още...