Говедовъдство

Размножаване на биволи

Полезна информация за говедата.Развъждане на биволи. Биволите са къснозрели животни и завършват растежа си на 6-7-годишна възраст. Половата зрелост при мъжките настъпва

Прочети още...

Оптимална продължителност на периода между две отелвания

Полезна информация за говедата.Каква е оптимална продължителност на периода между две отелвания?

Разумното решаване на въпросите, отнасящи се до продължителността на

Прочети още...

Хранителни вещества и значението им за животните

Полезна информация за говедата.Хранителните вещества и значението им за животните. В растителните фуражи се съдържат хранителни вещества - протеин, въглехидрати, мазнини,

Прочети още...

Хранене на селскостопански животни със зелени фуражи

Полезна информация за говедата.Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи. Зелените фуражи съдържат редица хранителни вещества, като протеин, лесноусвоими

Прочети още...

Хранене на крави за производство на телета за месо

Полезна информация за говедата. Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо. Основно условие за икономичността на отглеждането на говедата с насока

Прочети още...