Говедовъдство

Бременност и отелване на кравите

Полезна информация за говедата.Бременност и отелване на кравите. Бременността започна след заплождането на кравите и юниците и продължава средно около 285 дни.

Прочети още...

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Полезна информация за говедата. Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа. Родопското говедо е порода пренесена в нашите земи от траките, които са се заселили

Прочети още...

Зимуване на месодайни говеда

Месодайно говедовъдство.

 

Съветите по-долу са специфични за по-устойчиви породи говеда. Моля, не ги прилагайте сляпо!

Когато направихме тази есен навеса за зимуване на стадото ни в планината, много колеги и познати ни питаха

Прочети още...

Размножаване на говедата, чрез кръстосване

Полезна информация за говедата. Размножаване на говедата чрез кръстосване. Кръстосването е по-бърз развъден метод, чрез който може да се създават нови и да се

Прочети още...

Чистопородно развъждане на говеда

Полезна информация за говедата.Чистопородно развъждане на говедата. Чистопородно развъждане е съешаване на животни от една и съща порода. Чистопородното развъждане е било

Прочети още...