Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Как се отразява на животните недостигът на магнезий?

Най-голяма нужда от магнезий имат високопродуктивните и подрастващите животни.

При спадане на количеството на магнезия и отчасти на калция в кръвта се наблюдават следните болести:

а) пасищна (тревна) тетания — болест, придружена със силна нервна възбуда и с гърчове в мускулите на краката;

б) транспортна тетания;

в) тетания на бозаещите телета.

Пасищната тетания се появява при хранене на животните само с прясно окосена трева или по време на обилна паша с пшеница, овес или диворастящи житни растения. Болестта се проявява с намален апетит, залежаване и диария. С напредване на заболяването шията на животното се вцепенява и се изпъва напред. Краката са разкрачени, опашката е издигната нагоре. Очите са широко отворени и от устата изтича пенеста слюнка.

При тежките случаи животните падат на земята, пъшкат, стенат, блъскат се в яслите, хапят твърди предмети. Припадналите животни лежат на една страна с извита назад глава. Телесната температура е повишена до 40° С. След стадия на буйство, който трае от няколко минути до 6 часа, животните изпадат в сънно състояние. Транспортната тетания се появява при крави в напреднала бременност, когато направо от пасището или след обилно хранене с трева са подложени на продължително транспортиране. Признаците са същите както при пасищната тетания.

Тетанията при бозаещите телета се появява тогава, когато освен мляко не им се дава друга храна. Признаците са както при тревната тетания. Животното може да се успокои или да умре по време на припадъка.

Предпазно на телетата се дават по 5—10 г магнезиев окис и 8 г креда в продължение на няколко дни, като се започне от 10-ия ден след раждането.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates