Полезна информация за животните.Не се хвърляйте на голяма крава.

Не се хвърляйте на голяма крава

Повечето

стопани недооценяват животните си и смятат, че са по-леки, отколкото са в действителност. Теглото на кравата влияе на ефективното й използване не само пряко, но и косвено. Например има пряка зависимост между теглото на телето и това на майката. Като правило тежките крави износват и раждат по-едри и по-жизнеспособни телета. Ако кравата тежи 500 кг, телето в момента на отбиване трябва да тежи около 60 процента от нейното тегло, т.е. около 300 кг. Но за едрите животни трябват повече фуражи.

Изследвания показват, че увеличението на теглото на кравата с 27 процента като правило води до увеличение и на млеконадоя. Но не мислете, че теглото на кравата се отразява пряко на нейния апетит.

Крави , които тежат 650 кг, потребяват точно толкова фураж, колкото и 500-килограмовите животни. Разликата е в ефективното усвояване на фуражите. По-едрите животни използват по-ефективно фуража от по-дребните, тъй като имат нужда от по-малко хранителни вещества, съдържащите се в 1 кг фураж.

По-тежката крава с добър генетичен потенциал по млечна продуктивност има по-високи изисквания при отглеждане, но пък от нея ще получите по-едри и по-жизнеспособни телета.

Всичко зависи от наличието на фураж. Ако фуражната ви база е ограничена, е по-добре да купите средна по размер крава. Ако не осигурите на едрата крава достатъчно фураж, тя ще залинее и няма да бъде достатъчно продуктивна.


Още за животните:
Източник: Български фермер