Полезна информация за животните.Не се хвърляйте на голяма крава.

Не се хвърляйте на голяма крава

Повечето

стопани недооценяват животните си и смятат, че са по-леки, отколкото са в действителност. Теглото на кравата влияе на ефективното й използване не само пряко, но и косвено. Например има пряка зависимост между теглото на телето и това на майката. Като правило тежкитекрави износват и раждат по-едри и по-жизнеспособни телета. Ако кравата тежи 500 кг, телето в момента на отбиване трябва да тежи около 60 процента от нейното тегло , т.е. около 300 кг. Но за едритеживотни трябват повече фуражи.

Изследвания показват, че увеличението на теглото на кравата с 27 процента като правило води до увеличение и на млеконадоя. Но не мислете, че теглото на кравата се отразява пряко на нейния апетит.

Крави, които тежат 650 кг, потребяват точно толкова фураж, колкото и 500-килограмовитеживотни. Разликата е в ефективното усвояване на фуражите. По-едритеживотни използват по-ефективно фуража от по-дребните, тъй като имат нужда от по-малко хранителни вещества, съдържащите се в 1 кг фураж.

По-тежката крава с добър генетичен потенциал по млечна продуктивност има по-високи изисквания при отглеждане, но пък от нея ще получите по-едри и по-жизнеспособни телета.

Всичко зависи от наличието на фураж. Ако фуражната ви база е ограничена, е по-добре да купите средна по размер крава. Ако не осигурите на едрата крава достатъчно фураж, тя ще залинее и няма да бъде достатъчно продуктивна.


Още за животните:
Източник:Български фермер