Полезна информация за животните.Правилна организация при отбиване на телета.

 - на телетата да се осигури подхранване с комбиниран фураж за около 4 седмици преди отбиване;

- телетата да приемат не по-малко от 1,5 кг комбиниран фураж при отбиване;

- постепенно да се приучат телетата да пасат пред майките;

- ваксиниране срещу респираторни заболявания.

0 Отбиването:

- да става при хубаво време;

- да причинява минимален стрес за телетата;

- да става най-малко една седмица преди продажбата на телетата;

- отбиването на телетата в отделното стадо да става едновременно.

0 След отбиването:

- да се осигури добра паша за телетата;

- да се увеличи комбинираният фураж до 2 кг на глава на ден;

- в случай че няма добра паша, да се осигури подхранване със силаж или сено, за да не отслабнат телетата.

0 Не трябва:

- отбиването да не става рязко и непосредствено преди продажбата;

- да не се отбиват телетата при студено и влажно време;

- кастриране или обезроговяване да се извършва поне един месец преди или след отбиването.


Още за животните:
Източник: Български фермер

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));