Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Зелено хранене на крави

Полезна информация за говедата.Зелено хранене на кравите. Климатичните условия в България с наличието на четири сезона позволяват храненето на лактиращите крави да е

различно в зависимост и от сезона. Зеленото хранене на кравите през лятото винаги е било и ще бъде естествен източник на хранителни вещества за кравите. В нашата страна зеленото хранене на кравите се благоприятства и от факта, че има достатъчно обработваема земя, въпреки че върху нея площите с фуражни култури и естествени ливади са едва по 6%, а естествените ливади и пасища заемат 20%. Зеленото хранене от април до ноември по принцип може да осигури от 25 до 100% храненето на лактиращи крави. У нас зеленото хранене - на паша или със зелени фуражи на ясла, осигурява от 30 до 70% от необходимата консумация на сухо вещество. Установено е, че зеленото хранене може да осигури консумация на сухо вещество до 1,5-3% от живото тегло, с което да се гарантира млечност 17-23 кг. дневно.

За консумацията на паша оптимални са условията късно напролет, а най-неподходящи - през лятото. Ако използваме паша, най-добри са ранните сутрешни и късните следобедни (дори след залез слънце) часове, както и през нощта. Защото проблемите с топлинния стрес се отразяват драстично както върху добива на мляко, така и върху неговия състав и състоянието и функцията на животинския организъм като цяло.

Храненето на крави на паша позволява да се получи т.нар. здравословно мляко. Условието обаче е да се сведе до минимум или изцяло да се изключи допълващото участие на концентрирани фуражи. Още повече като се вземе предвид фактът за ширещите се у нас около 2 млн. хектара пустеещи пасища.

През лятото в максимална степен трябва да се използва потенциалът на площите за паша. Използвайте концентрирани фуражи само при положение, че пасището не покрива потребностите на кравите ви за очакваната продуктивност. Така ще печелят и кравите, и фермерите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates