Полезна информация за говедата.Бременност и отелване на кравите. Бременността започна след заплождането на кравите и юниците и продължава средно около 285 дни.

Бременността се определя чрез ректално изследване, биологични и химични методи, рентгеносконични методи и др. В практиката кравите се изследват задължително за бременност 3 месеца след последното осеменяване.

Обикновено 2 месеца преди отелването кравите се пресушават, за да може да се подготвят за нормално отелване и за следващата лактация. През сухостойния период те се изваждат от състава на групата на лактиращите и се включват в групата на сухостойнитекрави , които се отглеждат отделно. Бременните сухостойникрави трябва да се отглеждат свободно и да се разхождат ежедневно по 2-3 часа, за да може правилно да се развива плодът и нормално да протече отелването.

Бременнитекрави се откарват в родилното помещение 10-15 дни преди отелването, където остават и 10 дни след това. В родилното помещение кравите се отглеждат свободно в боксове или вързано, като се обръща особено внимание на постелята и на храненето. При нормална бременност и при предно представяне на плода отелването протича за 1-2 часа без намеса на ветеринарния лекар. При трудни раждания се налага своевременна акушерска помощ.

Първата грижа след отелването е да се почисти устата на новороденото теле от слузта, за да може да диша свеж въздух.

Благоприятно влияе облизването на телето от кравата, което се практикува широко у нас.

След отелването се отрязва пъпната връв на телето на 10-12 см от корема, превързва се с копринен конец и се намазва с йодна тинктура. След подсушаването телето се настанява в индивидуален бокс, застлан с дебела суха постеля, и 1-1,5 часа след раждането се захранва с майчина коластра с биберон или с хранилка.

Добре е на кравата да се даде топло поило с трици след отелването за утоляване на жаждата й. Поенето със студена вода причинява понякога простудни заболявания или пареза.

Плацентата на кравата се отделя обикновено 3-4 часа след нормалното отелване, но при задържането й повече от 10-12 часа се налага да се извади от специалист.

След отелването кравата е твърде изтощена, вимето и родилните пътища са податливи на инфекциозни заболявания, поради което е необходимо за нея да се полагат повече грижи и да се следи здравословното й състояние.