Shagya_1

Арабската порода коне тип Шагия е била създадена в бившата Австро-Унгарска империя, и по специално в конезавода "Баболна".

Скоро след създаването на породата арабски коне - тип Шагия, породата се разпространила бързо и в останалите европейски страни. Причините за бързото разпространение на породата били изявените качества на конете. Арабска Шагия се нарича полукръвна арабска порода, защото при създаването й са използвани кобили с местен унгарски произход. Тези кобили били кръстосвани с чистокръвни арабски жребци. Използваните местни кобили били от ездови тип с издържан екстериор и принадлежали към известните по онова време трансилвански ездови коне. В конезавода "Баболна" били изградени 6 самостоятелни фамилии, които поставили основата на породата Арабска Шагия. Днес всички коне, принадлежащи към тип Шагия, независимо в коя европейска страна се развъждат, притежават кръв от тях.

За основоположник на породата Арабска Шагия се смята жребецът Шагия, внесен в Унгария през 1836 г.

Жребецът Шагия е притежавал едър ръст - 160 сантиметра. На по-късен етап голяма роля за формирането на породата са изиграли жребците Газлан-Газал и О'Баян. Жребецът О'Баян е оставил най-дълбоки следи в развитието на породата Арабска Шагия. По време на селекцията на породата Арабска Шагия за засилване на работните и качества било влято незначително количество кръв от Липицанската порода.

Породата Арабска Шагия е била селекционирана по отношение на две основни качества - езда и работа във впряг.

Какви са изискванията към конете от тази порода?

  • участието на Чистокръвната арабска порода да е до 65%;
  • кобилите трябва да имат височина при холката около 154 сантиметра;
  • жребците трябва да имат височина при холката около 156 сантиметра;
  • по външен вид и по развитие на отделните телесни части животните трябва да са близки до чистокръвните арабски коне.

Екстериор на породата Арабска Шагия

Конете от породата Арабска Шагия имат подчертано суха глава с добре изразени очни орбити, прав профил на лицевите и челните кости, широки ноздри, средно големи и добре поставени уши, широки ганаши. Връзката между всички телесни части е хармонична и това придава изключително красив външен вид на конете. Шията е лебедова, с добре подчертана полудъга при движение, която плавно прелива в линията на гърба. Крупата е овална, добре замускулена, с красиво носена и леко повдигната при движение опашка. Гръдният кош с широк, със закръглени ребра. Крайниците са сухи, с добре изразени сухожилия и здрав копитен рог.

Конете от породата Арабска Шагия притежават добър нрав. Движенията им са красиви и леки. Тези качества на конете от породата Арабска Шагия не пречат те да се използват и за работа. Независимо, че конете от породата Арабска Шагия притежават по-буен темперамент, когато се подходи внимателно при тяхното обучение, конете Шагия може успешно да се използват за работа. Едно от предимство на породата е, че конете могат да използват много добре фуражите. Поради тази причина е възможно и с по-малко количества концентрати конете от породата Арабска Шагия да се поддържат в работна кондиция. По тези качества конете Арабска Шагия се доближават до примитивните коне.