Полезна информация за козите.Какво трябва да знаем за разгонването и покриването на козите. Как става покриването:Козата трябва да се покрива 6 часа след появата на първите признаци на разгонването. Козелът трябва да направи скачки. След първото покриване той се отвежда и се оставя 15-20 мин. да почине, след което покриването се повтаря. Не трябва козелът и козите да престояват в едно помещение продължително време – няколко часа или даже през цялото денонощие.Самото покриване протича бързо – 2-5 сек. Покриването трябва да става в спокойна и тиха обстановка. За по-сигурно покриването трябва да бъде повторено 6 часа след първото. За успешно покриване се смята, когато козелът между слабите ритмични тласъци извърши силен , след който…