Овцевъдство

Аваси - порода овце за мляко

Полезна информация за овцете.Аваси - порода овце за мляко. Предполага се, че породата е създадена от бедуинското племе Ашакй" в района на река Ефрат. Днес се

Прочети още...

Естествено отглеждане на ярета през бозайния период

Полезна информация за овцете.Естествено отглеждане на яретата през бозайния период. При естественото отглеждане на яретата бозаят от майките си до отбиването. Често от

Прочети още...

Сезони за заплождане на овцете

Полезна информация за овцете.

През кои сезони се заплождат овцете?

Овцете може да се заплождат през различни сезони на годината. В

Прочети още...

Порода романовска овца

Полезна информация за овцете.Романовска овца. Породата Романовска овца е създадена посредством народна и целенасочена селекция преди повече 200 години

Прочети още...

Гангренозен мастит при овце и кози

Полезна информация за животните.Гангренозен мастит при дребните преживни.

За тези които отглеждат овце

Прочети още...