Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Брадзот по овце

Брадзот - свръхостра болест по овцете, която се характеризира с внезапна смърт. Причинява се от Клостридиум септикум.

История и разпространение.

В северните страни на Европа болестта брадзот е била известна още преди 2 века. Среща се в Италия, Гърция, Турция и Австралия. У нас се среща по-рядко. Възприемчивост. Засягат се най-често младите овце, и то добре охранените.

Епизоотологични особености.

Клостридиум септикум е нормален обитател на червата на тревопасните. Чрез изпражненията той се разсейва в почвата, която почти навсякъде съдържа неговите спори. Болестта се проявява само когато устойчивостта на животните и особено на стомашната им лигавица бъде чувствително понижена от предразполагащи фактори: пасене по осланени пасища или хранене със заскрежен или замръзнал фураж, паразитни инвазии в стомаха, простудяване на организма (внезапно застудяване на времето, особено след остригване). Болестта брадзот се среща най-често в райони с ниски и мочурливи пасища.

Клинична картина.

Различават се две клинични форми: свръхостра и остра. При свръхострата (мълниеносната) форма овцете умират внезапно. Здрави животни на пасището падат и умират за 10-15 минути или вечер се прибират в нормално състояние, а на сутринта ги намират умрели. При острата форма се наблюдава умърлушеност, повишаване на температурата, пенести и понякога кървави изтечения от устата и ноздрите, отоци в областта на главата и подчелюстното пространство и смърт след 12-24 часа.

Профилактика и борба.

Насочени са главно към избягване на предразполагащите условия - на осланена паша, на заледен или развален фураж, към провеждане на обезпаразитяване, смяна на пасището и водопоите, ваксинация и др. При поява на заболяването болните се изолират и се подлагат на лечение. Необходимо е редовно почистване и дезинфекция.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates