Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Ентеротоксемия по овцете

Ентеротоксемията по овцете протича в свръхостра или остра форма и се характеризира с размекване на бъбреците.

Болестта е описана най-напред в Австралия през 1915 г. У нас след въвеждането на редовни ваксинации заболяването се среща рядко.

Етиология. Причинител на болестта ентеротоксемията по овцете  е клостридиум перфрин-генс (тип С и Д).

Възприемчивост. Болестта се проявява при всички породи овце без разлика на пола. Заболяват и възрастните овце, и агнетата над 2-седмична възраст. С-ентеротоксемията (причинена от тип С) засяга възрастните овце (над 1-годишна възраст), а Д-ентеротоксе-мията - предимно по-младите (под 2 години) животни. По- често заболяват добре охранените овце.

Епизоотологични особености. Болестта ентеротоксемията по овцете няма прилепчив (контагиозен) характер. Причинителите са постоянни обитатели на червата на здравите овце, но инфекцията се появява само при наличие на предразполагащи условия които предизвикват спиране или силно забавяне на движението (перисталтиката) на червата. Това се дължи на липсата на движение на животните, липсата на груб, сух фураж в дажбата. Когато овцете поемат по-големи количества сочна или росна трева, започва бурна ферментация с образуване на газове, подуване и чревна стаза. Преяждането с мляко, трева или зърно също предразполага към поява на болестта. У нас болестта се проявява към края на зимата, началото на пролетта (предимно С-ентеротоксемия) и през есента (предимно Д-ентеротоксемия). Зимно-пролетната сезонност се дължи главно на следните условия: застоял живот на овцете през зимния период, внезапно преминаване към сочна трева през пролетта, сутрешна паша на росна трева и др. Есенната сезонност е във връзка с пасенето на избуяла след дъждове сочна трева. Клинична картина. Болестта протича свръхостро, остро или подостро. Свръхострото протичане се среща най-често. Понякога животните умират внезапно - от няколко минути до няколко часа, без признаци за заболяване. Острата и подострата форма се характеризират с намален апетит и изоставане от стадото.

Патологоанатомична находка. Трупът се разлага много бързо. Той е силно издут, единият бъбрек (по-рядко и двата) е силно размекнат. Той прилича на торбичка, изпълнена с гъста каша. Ваксинация. Успешно се извършва със смесена ваксина срещу ентеротоксемия, причинена от типовете С и Д. Профилактика и борба. Болестта се предотвратява като се осигурява движение на овцете и не се дава плесенясал и заскрежен фураж. Сутрин овцете се подхранват с груб фураж. Избягва се пасенето по роса и излагането на овцете на условия, причиняващи силна простуда (вятър, дъжд и др.) и по преценка на ветеринарните специалисти се прибягва до ваксинации.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates