Полезна информация за животните.Овце с влажно руно не се стрижат.

 

Овце с влажно руно не се стрижат 

Основно

условие, за да определите кога да острижете овцете си, е времето да е устойчиво топло, тъй като през първите 2-3 седмици след стригането овцете може лесно да се простудят. От друга страна със стригането не трябва да се закъснява, тъй като в горещото време неостриганите овце губят апетит отслабват, а лактиращите животни намаляват млечността си.

Освен това дебелото руно се зацапва с растителни примеси. Затова е добре овцете да бъдат остригани преди узряването и изсъхването на различни плевели като репеи и осили.

Овце с пълен стомах трудно понасят стригането. Затова 15-20 часа преди това животните не трябва да са яли, а 12 часа преди това спират да се поят.

Най-чувствителни към стригането са кочовете

Поради анатомични особености те трябва да гладуват по-дълго.

Не трябва да се стрижат и овце с влажна вълна. За са просъхне руното, животните се преместват на проветриво място и чак след като окончателното изсъхване може да е стрижат. Специалисти съветват животните добре да се огледат - най-вече по корема и в гънките на шията им, които изсъхват най-накрая.

Преди стригането руното трябва да е почистено от репеи, осили и фекалии.


Още за животните: