Рамбуйе (Rambouillet)

Rambouillet.jpg','Rambouillet',,,0,0);" >Rambouillet" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Rambouillet_images_stories_Jivotnovadstvo_Ovce_thumb_medium250_0.jpg" alt="Rambouillet" />Мериносовите овце, които са внесени от Испания във Франция в края на XVІІІ век, са послужили за създаването на нов тип мериносова овца с по-едро телосложение, с добра месодайност и вълнодайност. Вълната е с по-малка нежност, но с по-голяма дължина на влакното. Те са били създадени в стопанството на двореца Рамбуйе край Париж и така са получили и наименованието си.

Голяма роля за създаването на породата Рамбуйе (Rambouillet) са изиграли и настъпилите промени по това време във вълнотекстилната индустрия във Франция, имено внедряването на гребенните машини, за които се изисквала вълна с по-малка нежност, но с по-голяма дължина на влакното.


Овцете от типа Рамбуйе (Rambouillet) се отличавали с:

  • висока жива маса 80-90 кг. за кочовете;
  • с 3-4 кожни гънки в областта на шията;
  • с добра заруненост на тялото;
  • с висока вълнодайност (4-5 кг) и с дълга вълна (7-8 см).

Съвременните показатели на породата достигат следните стойностти:

  • тегло на овцете 70-90 кг.;
  • на кочовете 100-135 кг;
  • 4,5-7 кг тегло на руното,с дължина 6-10 см.

Поради ценните си биологични и стопански качества френското рамбуйе е широко използвано за създаване на голям брой тънкорунни породи в много страни , като Германия-Немско рамбуйе, в Унгария-Камволмерино, в САЩ-Американско рамбуйе и др.