Полезна информация за овцете.Правила за стригане на овце. Преди да започне стрижбата на овцете, стригачът трябва да усвои добре някои основни правила.

Стригачът не

трябва да причинява болка на овцете и да престригва вълната. Вълната трябва да се остригва ниско и равно, а руното да се запази цяло и чисто. Не трябва да се стриже с лошо регулирана машинка, с недостатъчно изострени ножчета и с много остри зъби. При регулирането на машинката ножът не трябва да се притиска много в гребена, за да работи машинката нормално. При стрижбата машинката трябва да реже вълна с цялата си ширина, така че левият зъб на гребена да се вижда постоянно от стригача. Трябва да се стриже напречно на кожните гънки, за да не попадат те между зъбите на гребена и да бъдат порязани. При стрижбата лявата ръка на стригача трябва да бъде зад машинката и да опъва кожата така, че да изправя гънките. Да се стриже близо до кожата. По този начин се получава по-дълга и по-голямо количество вълна. Стрижбата на овцете трябва да се извършва по дължината на тялото, за да се направи колкото може по-дълга отрязка с едно движение на машинката. Машинката не трябва да се движи два пъти по едно и също място, за да не се прорязва вълната, което довежда до нейното обезценяване. Овцете трябва да се стрижат по строго определена последователност, каквато методът на стрижбата изисква.

При скоростнo стригане на овце е приета следната последователност на стрижба:

Стригачът или спомагателният работник отива в отделението, където са неостриганите овце, хваща овцата под шията, изправя я на задните крака и я поставя седнала на сгрижбената маса. Стригане на корема. Започва се от гръдната кост назад и встрани до страните. Стригане на вътрешната част на задните крака. Най-напред се стриже десният, след това левият крак. Стриже се от основата на крака към копитата. Стригане на външната страна на левия заден крак от копитото към хълбока. Правят се 5-6 хода на машинката. Стригане на шията. Овцата още е седнала на задната си част. Стригачът хваща челюстите й и извива главата назад, за да стриже шията. Ходовете на машинката започват от гръдната кост нагоре. Правят се само няколко хода. Стригане на лявото рамо отвън. Стригане на лявата страна. Овцата от седнало задно положение се оставя да легне на дясната страна. Движенията на машинката са от опашката към главата. Стригане на дясната страна. Овцата ляга така, че да се открие неостриганата дясна страна. Стригане на дясното рамо и довършване на стрижбата.

За да се проведе скоростната стрижба така, както трябва, много важно условие е правилното организиране на работното място.