Полезна информация за Вашите пчели.Голямата значимост на опрашването от пчелите.

 

Пчелите играят важна и незаменима роля като опрашители в околната среда. Освен предоставянето на мед, прашец, восък и други ценни пчелни

продукти, от решаващо значение е пчелното опрашване, благодарение на което, на нашата трапеза присъстват четири от пет храни, които употребяваме – маслодайнисемена, ядки, бобови растения, плодове изеленчуци.

Като има предвид тази важна роля, която пчелите играят в нашата хранителна верига, Националната сметна палата на Обединеното кралство определя икономическата стойност на опрашването, извършвано от пчелите, на стойност 250 милиона евро на година, като продажбите на дребно на продукти от опрашвани култури достигат 1,25 милиарда евро годишно. Подобна оценка за България не е правена, но можем да си представим нейния размер, имайки предвид обема и разнообразието на местните култури. Според доклад на ТЕЕВ (Икономика на екосистемите и биологичното разнообразие) за 2010 г., общата икономическа стойност на опрашването от насекоми в световен мащаб, се оценява на 153 милиарда евро, което се равнява на 9,5% от селскостопанската продукция.

Глобалният фонд на медоноснитепчели нараства по-бавно от търсенето на опрашващи насекоми в селското стопанство. В световен мащаб, 264 вида култури са определени като зависими от опрашването. В действителност, 39 от 57-те най-произвеждани култури в света, показват увеличение на добивите, в резултат на опрашване.

Въпреки че опрашването може да бъде извършено от редица насекоми като пеперуди, земни пчели, бръмбари, оси, мухи и дори мравки, медоноснитепчели си остават най-ефективните опрашители. Смята се, че при нормални условия, един кошер от 50 000пчели опрашва половин милион растения за един ден – това прави всякакъв друг вид опрашители незначителни. Медоноснитепчели (Apis Mellifera) са изключително усърдни работници, а изследванията сочат ползите и увеличените добиви, в резултат на опрашването.

През последните няколко десетилетия, в селското стопанство се наблюдава спад в производителността. Подвижнотопчеларство има потенциала да увеличи, дори да удвои добивите от местни култури, без допълнителни усилия. Признавайки този факт, индийската организация UTMT насърчава пчеларството сред местнитефермери и резултатите са повече от добри:

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОБИВИТЕ ЧРЕЗ ПЧЕЛНО ОПРАШВАНЕ Култура Процентно увеличение на добива Култура Процентно увеличение на добива Пипер 227 % Манго 68 % Домати 160 % Банани 63 % Кашу 157 % Блян (Hyoscyamus)/сем. картофови 60 % Гълъбов грах 133 % Папая 60 % Боб 128 % Ябълки 44 % Люцерна 112 % Зелен грах 41 % Лук 93 % Сорго (Sorghum)/сем. житни (метла) 33 % Нахут 79,5 % Патладжан 31 % Слънчоглед 79 % Луфа/сем. тиквови 27 % Синап 75 % Памук 18 % Източник: Проучване за оценка на въздействието, 2011, UTMT

Опрашването е услуга на екосистемата, то е естествен екологичен процес, който е от полза на човечеството. Опрашвайки културите, насекомите подпомагат процеса на производство на храни и значително увеличаване на добивите. Ябълковите и костилковите плодове разчитат предимно на опрашване от насекоми, което може да увеличи добивите съответно с 80% и 30%. Самотните пчели, земнитепчели и другите насекоми са важни фактори, но медоноснитепчели са основните опрашители на тези овощни насаждения.

Проучвания на изследователите от Хавайския университет, относно влиянието на пчелното опрашване върху увеличаване на земеделските добиви, водят до някои интересни примери.

- Ако в един хектар с насаждения от краставици, се постави само един пчелен кошер, резултатът може да бъде три пъти по-голяма реколта, в сравнение с добива от същия парцел без пчели. Всеки индивидуален плод от опрашван парцел е също така и по-тежък в сравнение с тези от участъците без пчели.

- Броят на пчелните посещения върху един цвят влияе върху качеството на плода, който израства. На един цвят на краставица са необходими от 8 до 10 посещения от пчели, за да се получи качествен плод.

- Стойността на допълнителния доход в резултат от опрашването е 15-20 пъти по-голяма от стойността на всички пчелни продукти, получени от кошера, взети заедно.
- Пчелите помагат за увеличаване на добивите от много култури. Овощни дръвчета, многозеленчуци и плодове, са зависими от пчелното опрашване, за да дадат подходяща реколта.

Източник: http://blog.nature.org/science/

В доклад на Международния център за интегрирано планински развитие (ICIMOD) се посочва, че пчелите играят жизненоважна роля за повишаване производителността на различни земеделски култури, като плодове, ядки,зеленчуци, бобови, маслодайни и фуражни растения. Направени са редица изследвания в развитите страни по света, където пчелите се използват за опрашване на земеделските култури. Резултатите от проучванията доказват, че пчелното опрашване значително допринася за количествени и качествени промени в растенията, като:

- подобрява се жизнеспособността на семената и се стимулира тяхната способност за покълване;

- израстват по-качествени, хранителни и ароматни плодове;

- стимулира се по-бърз растеж на културите;

- увеличава се броят и размерите на семената и плодовете;

- увеличава се съдържанието на нектар в плодовете и на масло в маслодайните растения;

- намалява преждевременното окапване и увреждане на плодовете; повишава тяхната устойчивост на различни заболявания;

- повишава се теглото и размера на плодовете и размера на добива като цяло.

Изследванията потвърждават ползата от пчелното опрашване и неговата роля в повишаване производителността на културите и подобряване качеството на плодовете и семената:

Качеството на опрашване се определя от броя на пчелни колонии на единица площ; плътността на насажденията и броя на цветовете на едно съцветие; силата на пчелните семейства, времето на поставяне на пчелните кошери в полето и продължителността на цъфтене, както и метеорологичните условия.

С оглед на огромната роля на медоноснитепчели в опрашването на различни култури, подвижнотопчеларство се практикува във все-повече страни по света. Предлагането на информираност в тази област , подкрепена с техническо ноу-хау, не само ще увеличи добивите на мед и други пчелни продукти, но и значително ще подобри производителността на земеделските култури.

Ферми, които предоставят местообитание на медоноснитепчели могат да рекламират продуктите си като природосъобразни. За потребителите, сблъскващи се с много възможности за избор, това ще бъде един допълнителен стимул да изберат именно тези продукти.

Статия, публикувана във вестник „Journal of Applied Ecology” посочва конкретни икономически предимства на пчелното опрашване. В нея, Руфус Айзекс, ентомолог в Мичиганския щатски университет казва: „Това ни дава силен аргумент да заявим пред земеделските производители, че този метод работи и връща инвестираните пари обратно в джобовете им. Нашето изследване показа, че наличието на пчелни колонии до земеделските култури е печелившо, и е застрахователна полица, гарантираща добро опрашване всяка година”.

 


Още за пчелите: