Алек Корт (Alec Kortt), специалист в Австралийската организация за на­учни и промишлени изследвания в областта на молекулярните науки CSIRO (Australia's Commonwelth Scientific and Industrial Reserch Organization of Molecularcience) е разработил, чрез модифициране на пчелната отрова те­рапия срещу рака, която има по-малко странични ефекти от другите лекарства, използвани против тази болест.

Изследователският проект е използвал активната съставка на пчелната отрова като потенциално средство срещу рака и е бил подпомогнат с 670 000 долара от държавната организация за промишлени изследвания (Commonwelth Goverment's Industry Research and Development Board). Участниците в този проект - CSIRO, Онкологичният изследова¬телски център на болницата Принцът на Уелс (Oncology Research Center at the Prince of Wales Hospital - POWH) и бившата лаборатория за изследване на серуми (CSL, Ltd-Commonwelth Serum Labaratories) ще осигурят фондове за по-нататъшни изследвания в размер на 1,3 милиона долара.

Отровата на пчелите съдържа много активни съставки, главната от които е мелатин, който преминава през мембраната на клетката и по този начин я убива. „Ние успяхме да модифицираме клетката на мелатина така, че отстранихме частите, които предизвикват алергични реакции, и запазихме единствено способността да убива раковите клетки" - казват д-р Веркмайстер (Verkmeister) и д-р Хевиш (Hewish), научни работници в CSIRO. Един от проблемите в изследването е и как да бъде насочена активността на мелатина само върху канцерогенните клетки, без да уврежда здравето. Техният план е модификация на мелатина в антителесни молекули, които точно ще разпознават заболелите клетки. Тази комбинация от антитоксин и антителесни молекули е наречена имунотоксин. Целта на изследователския екип на CSIRO и POWH е да направи от имунотоксина ново лекарство срещу рака с широк спектър на действие. Тази стъпка ще прекрачи главното препятствие в химиотерапията. Химиотерапевтичните лекарства не са специфични и нападат нормалните клетки, предизвиквайки нежелани ефекти, каквито са загубата на коса, загубата на телесно тегло и повръщането. Така тези симптоми ограничават използването на лекарства и такова лечение може да бъде административно забранено. Концепцията за използване на молекула като имунотоксина - магично средство за лечение на рака от всичко известно досега, е приложена от учените за извличане на имунотоксин от някои растения и бактерии. Тези имунотоксини са силно отровни и предизвикват доста странични ефекти, поради което клиничната им употреба е ограничена.

Според д-р Веркмайстер мелатинът има далеч по-малко токсини от растителните и бактериалните токсини, употребявани в ранната работа и това може да доведе до намаляване на страничните явления при прилагането му за убиване на канцерогенните клетки.

Това е фантастична възможност да се тръгне към фундаментално изследване на мелатина и да се стигне до терапия на рака. „Удовлетворение е да се видят първите постижения в Австралия, които са подкрепени и от изследователската лаборатория CSL и от борда за промишлени изследвания" - казва д-р Симон Карол, управител на борда.

„На нас все още ни предстои дълго изследване. Не сме стигнали до клинични изпитания, но сме оптимисти"- твърди д-р Веркмайстер.

От „Пчелар"-Белград , бр. 11/2003