Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Как да водим ефикасна борба с восъчните молци

Восъчните пити се унищожават от различни видове молци

Восъчен молец
Повредена пита от восъчен молец

Големият (Galleria mellonella) и малкият (Аchroea grisella) восъчни молци увреждат в най-голяма степен питите.

Цветът на пеперудите на големия восъчен молец е сивовиолетов и са с размер и от 7,5 до 16 мм. Женските са по-едри от мъжките. Възрастните молци използват натрупаните в тялото хранителни вещества и не се хранят. След като мъжката пеперуда оплоди женската, тя снася яйца. След това и двете умират. Яйцата лесно полепват по питите, кошерите, рамките и др., тъй като са покрити с лепкаво вещество. От тях се излюпват ларви с 8 крака. Те нападат питите, като отначало се хранят с прашец и мед, а скоро след това и с восък. Най-благоприятната температура за развитие на восъчните молци е от 30°С до 40°С. Стадият на ларва е 25-30 дни. Етапът на развитие е около 60 дни. При по-ниски температури този цикъл нараства до 3 месеца. Развитието спира при минимална температура от 10°С. Восъчните молци дават 2-3 поколения за година. Всяко отслабване на пчелното семейство благоприятства развитието на восъчния молец във восъчните пити. Поради по-високото съдържание на белтъчни вещества и цветен прашец във восъчните пити, в които е отглеждано пило, те са предпочитано място от восъчните молци. Рядко се развиват в чист восък, новоизградени пити или восъчни основи. Малкият восъчен молец (Achroea grisella) е по-дребен /около 9 мм. мъжките и около 11 мм. женските/, с жълтосив до пепелносив цвят. Преминават през няколко стадия и достигат размери до 16 мм. Те са бели със светлокафяви глави. По време на растежа си могат да се хранят и само с цветен прашец. Младите ларви правят тунелчета между стените на килийките, където остават защитени от пчелите. Ларвите увеличават големината си и размерите на тунелчетата след всяко линеене. След последното си линеене, ларвата достига дължина около 18 мм. и след това преминава в стадий на какавида. Какавидите са наредени плътно една до друга и се закрепват за вътрешните части на кошера или рамките. Такива рамки са слаби и се чупят лесно. В началото цветът на пашкулчето е светложълто, а след това става тъмносиво. Освен в загуба на восък, щетите от восъчните молци водят и до замърсяване на питите с паяжини и ескременти. Силно засегнатите пити на практика са неизползваеми. При движение на ларвите на восъчния молец в средата на питите, те безпокоят и пилото. Освен рамките ларвите на молеца повреждат и дървените части на кошера. Восъчните молци пренасят и заразни болести. В началото на нападането на восъчните пити от восъчния молец пчеларите не забелязват увреждания в питите. Това става след известно време. Само за няколко седмици при подходяща температура восъчните пити могат да бъдат напълно разрушени. Борбата и профилактиката се състоят в мероприятия, които имат за цел унищожаването на ларвите и пеперудите в нападнатите пити и предпазване на резервните пити и други восъчни материали в складовете.

Повредена пита от восъчен молец
Повредена пита от восъчен молец

За борба срещу восъчния молец се използват физични средства:

 • обработка на питите за 80 мин. при 46°С; висока или ниска температура;
 • при тази температура се унищожават всички развойни форми от яйце до възрастно /пеперуда/. Третират се само пити с много малко мед или празни пити, разположени вертикално, като най-добре е топлината да се подава с въздушна струя, за да се създаде циркулация на топлината. Преди да се приберат в склада питите се охлаждат;
 • съхранение на питите под 10°С - питите с прашец и мед могат да бъдат поставени за определено време при минусови температури, при което се унищожават всички развойни форми от яйце до възрастно /пеперуда/ -17°С за 2,0 часа, -15°С за 3,0 часа,-12°С за 4,5 часа. Това се извършва веднъж през пролетта и веднъж през есента. Полученият с прашецоуловители цветен прашец се съхранява в хладилни камери без влага, за да не плесенясва и при температура до 4°С.

Използване на химически средства:

 • обработка на питите с препарати пролет и есен. Най-често използваните химически средства за обработка на питите се прилагат във вид на фумигация и изпарение. Препоръчва се третиране с химически средства, които унищожават восъчните молци от яйцето до пеперудата. Ако не разполагаме с такива, след 10-15 дни трябва да повторим третирането, за да се обхванат и новоизлюпените ларви. Резервните пити в складовите помещения се подреждат на разстояние една от друга, като често се проветряват;
 • при използването на оцетна или мравчена киселина се постига унищожаване на всички форми на восъчния молец. За 1 куб.m. е необходимо 100-120 ml 90% оцетна киселина. Тя се поставя отгоре върху питите - напоява се някаква тъкан. Когато се прилага през пролетта, питите се проветряват, преди да се използват. Трябва да се внимава с инвентара, направен от метал, защото оцетната киселина има корозивно действие;
 • за унищожаване на восъчния молец се използват и формалиновите пари. За 1 куб.m са необходими около 50ml;
 • опушване на помещението със сяра. Помещението се затваря и уплътнява добре за 24 часа. В съд с разгорели въглени се поставя сяра на прах - по 5 грама за всеки куб. метър. Повтаря се след 10-15 дни, тъй като образуваният серен двуокис не убива яйцата на восъчния молец. Съдовете да бъдат от глина или негорим материал, за да не се запалят- консервни кутии и др. Обработката със сяра трябва да се извърши два пъти през пролетта и два пъти през есента, за да има траен ефект.

Борбата и профилактиката се състоят в мероприятия, които имат за цел унищожаването на ларвите и пеперудите в нападнатите пити и предпазване на резервните пити и други восъчни материали в складовете:

 • поддържане на добра хигиена на пчелина;
 • своевременно претопяване на старите пити;
 • съхраняване на всички резервни пити в чисти помещения и плътно затворени шкафове след обработка с препарати срещу молците;
 • поддържане на силни пчелни семейства;
 • обемът на гнездото в кошера да е с размери, осигуряващи плътно покриване на питите;
 • кошерите да са здрави, добре уплътнени и без цепнатини.
 • Използват се и биологични средства за борба - бактерии, вируси, гъбички и паразити, които са безвредни за пчелите и пилото, а са патогенни за восъчния молец. Най-широко приложение имат препаратите, приготвени от бацилите - Б. Цереус и Б. турингиензис, които се използват в растителната защита. Такъв е например ендобактерин - 3, съдържащ спори на Б. цереус. В пчеларската практика се използват и редица растения с репелентно /отблъскващо/ действие - цвят от мента, риган, лавандула, листа от орех или пелин и др.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates