Полезна информация за домашните птици.Удължете светлите часове на носачките.

За да снасят кокошките ви, светлите часове в зимния кокошарник трябва да се удължат не по-малко от 12-14 часа.

Ако сте спазили всички изисквания за пожарна безопасност, лампите в кокошарника трябва да се включват от 6 до 9 часа и после от 18 до 21 часа.

Вечер осветлението се изключва постепенно (ще ви трябва таймер), за да може птиците да се настанят на кацалките. Ако го направите изведнъж, кокошките ще останат там, където ги е заварил мракът, и няма да могат да заспят.