Полезна информация за домашните птици.Удължете светлите часове на носачките.

За да снасят кокошките ви, светлите часове в зимния кокошарник трябва да се удължат не по-малко от 12-14 часа.

Ако сте спазили всички изисквания за пожарна безопасност, лампите в кокошарника трябва да се включват от 6 до 9 часа и после от 18 до 21 часа.

Вечер осветлението се изключва постепенно (ще ви трябва таймер), за да може птиците да се настанят на кацалките. Ако го направите изведнъж , кокошките ще останат там, където ги е заварил мракът, и няма да могат да заспят.