Свиневъдство

Свиневъдство:Червенка по свинете

Полезна информация за Вашите свине.

Болестта е описана през 1878 г. и е разпространения във всички страни на света. У нас преди години до разработването на серум и ваксина

Прочети още...

Свиневъдство:Потребност от витамини при свинете

Полезна информация за Вашите свине.

Витамините са биологично активни вещества, които участват в много малки количества в дажбата на свинете, но имат важна роля в редица

Прочети още...

Свиневъдство:Водата е един от съществените елементи на хранене при свинете

Полезна информация за Вашите свине.

Съдържанието на вода варира в широки граници не само при отделните фуражи, но и в един и същ фураж в зависимост от почвените условия,

Прочети още...

Голяма бяла свиня - най-разпространената и перспективна порода в света

Полезна информация за Вашите свине.

Голяма бяла английска свиня

Тази порода е изиграла съществена роля при породообразуването в почти всички страни с напреднало

Прочети още...