Свиневъдство

Чистопородно развъждане на свинете - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Чистопородно развъждане на свинете.


Развъждането в чисто състояние е основен метод във всички клонове на животновъдството. То и досега е

Прочети още...

Отглеждане на незаплодени свине - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Отглеждане на незаплодени свине.


В тази група има три категории: млади ремонтни свине, достигнали възраст за първо заплождане, повторки след

Прочети още...

Отглеждане на опрасени свине - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Отглеждане на опрасени свине.


Грижите за свинете майки през периода на опрасването се заключават в оказване на помощ при раждането, ако е

Прочети още...

Отглеждане на прасета през бозайния период - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Отглеждане на прасета през бозайния период.


Раждането и отглеждането на прасетата до отбиването е заключителната фаза на производствения

Прочети още...

Отглеждане на подрастващи прасета - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Отглеждане на подрастващи прасета.


Подрастващите прасета са особено чувствителни към неблагоприятните условия на средата. Те имат

Прочети още...