При храненето на животните почти винаги е необходимо да се използват минерални добавки, тъй като основните фуражи обикновено не съдържат достатъчно минерални вещества. Най-често се употребяват следните минерални добавки: готварска сол , креда, дикалциев фосфат, костно брашно, железни съединения и други носители на макро- и микроелементи.

Готварска сол.

Добавя се винаги в дажбите за животните. Подобрява вкусовите качества на дажбата. Недостигът на готварска сол влошава апетита, намалява консумацията и продуктивността на животните. На всеки килограм сухо вещество от дажбата се препоръчва да се добавя по 3-5 д.

Готварската сол може да предизвика отравяния при прекомерно големи количества в дажбите. За прасета това се наблюдава при повече от 1 % сол в дажбата, особено когато животните нямат на разположение достатъчно вода за пиене.

Креда.

Основен източник е на калций и се дава в смляно състояние. Количеството на калциевите добавки се определя от неободимото равнище на калций в дажбите.

Дикалциев или трикалциев фосфат.

Това е най-често използваният източник на фосфор. Едновременно с това осигурява и значителни количества калций. Количеството на дикалциевия фосфат в дажбите се определя от недостига преди всичко на фосфор в дажбите.

Костно брашно.

Източник е на фосфор и калций. Получава се при съответно обработване на кости. Налага се строг контрол за съдържание на патогенни микроорганизми в костното брашно и най-вече на салмонели. Използва се както дикалциевия фосфат.

Микроелементни добавки.

В тях се включват съединения на желязо, мед, цинк, манган, кобалт, йод, селен и др. Обикновено се добавят под формата на специални микроелементни смески и имат по-голямо значение при промишлени условия на отглеждане на животните - без свободно движение извън помещенията и достъп до почва, липса на зелени фуражи и други източници на микроелементи.