Хемпшир" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Hampshire_images_stories_Jivotnovadstvo_Svine_thumb_medium250_0.jpg" alt="Hampshire" />Свинете от породата Хемпшир са внасяни в България по време и по брой заедно с тези от породата Дюрок. Свинете са от типично месно направление. Имат средно по размери удължено и хармонично тяло. Главата е суха, малка , с изправени сравнително къси уши. Костната система е здрава. Кожата и четината са черни с бял пояс, обхващащ холката, плешката и предните крайници. Средното живо тегло на възрастните нерези от породата Хемпшир е около 300 - 350 кг, а на свинете майки - 230 - 260 кг. Плодовитостта е около 9,0 прасета в прасило; масата на прасилата на 21 дни - 38,6 кг. Ремонтните прасета достигат 90 кг жива маса на 185 -190 дневна възраст, с дебелина на тръбната сланина (сума СК12) - 40,0 мм. Тъй като притежават добра адаптационна способност, здрави крайници и копита, добри месодайни качества и малка податливост на стрес, нерезите от породата Хемпшир се използуват главно като финални бащи при кръстосване и хибридизация, както и за създаване на хибридни нерези. Свинете от тази ценна порода се отглеждат в страната само в едно развъдно стадо - в Заводско-племенното стопанство край Плевен.