Полезна информация за свинете.Избор на прасета за угояване. По принцип всички подрастващи прасета, които не са одобрени за разплод, и всички отпаднали от разплод прасета отиват за угояване.

Има няколко типа на угояване:

  • угояване за месо и мас;
  • угояване за месо;
  • угояване за бекон.

Угояване за месо и мас

При угояване на прасета за месо и мас свинете се колят, когато достигнат маса 150-170 кг. Целта е от свинете да се получи продукция за консерви, пушени гърди и бутове, трайни колбаси със значително съдържание на сланина. У нас угояване за месо и мас е застъпено в частните стопанства, където част от сланината се осолява, друга част се стопява за производство на мас и пръжки.

Угояване на прасета за месо

Угояване на прасета за месо е застъпено най-широко както в света, така и у нас. Обикновено угоените за месо свине се колят при достигане на маса 100-110 кг. Породите и кръстоските, отглеждани у нас, на посочените килограми отслояват най-много месо.

Изискванията на пазара в страната ни задължават стопаните да обърнат внимание при избора на прасета за угояване за месо. За целта най-подходящи са породите и кръстоските прасета с ясно изразен месен тип. Такива са хибридните свине Дунавска бяла свиня, Ландрас и кръстоските с тях. Поради това, че у нас почти не се предлагат прасета за угояване на 35-40 кг, свинеугоителите закупуват прасета с маса 15-20 кг. Препоръчително е тези прасета да произхождат от една, най-много две развъдни ферми с доказани качества, да са здрави, жизнени, мъжките да са кастрирани, да са изравнени по големина, без коремни хернии и признаци на ринит. Трябва да се има в предвид, че едно ринитно прасе изразходва 30-40% повече фураж, за да достигне маса 100 кг.

При настаняване във фермата на прасетата за угояване за месо задължително се извършват следните мероприятия:

  • прасетата се сортират по големина;
  • напръскват се с спрей-дезодорант за уеднаквяване на миризмата, за да не се хапят;
  • през първите 24 часа не се хранят, дава им се вода, а няколко дни след това се хранят с намалена дажба.

Последното се прави с цел животните да се предпазят от едемна болест.

Угояване на прасета за бекон

При угояване за бекон прасетата се колят, когато достигнат маса 80-92 кг и на възраст над 6 месеца. Закланите парени" половинки се обработват по специална технология - осоляване в саламура и опушване. С паренето на закланите свине се цели да се премахне козината (четината) и затова не се приемат за приготвяне на бекон свине с белези от одраскване или удар, с рани и екземи или краста.