Полезна информация за свинете.Отбиване на прасетата.


Отбиването на прасетата е съществен и отговорен момент. В практиката са познати два начина на отбиване на прасета:

рязко на 35 - 40 дни; постепенно на 50 - 55 дни.

Първият начин за отбиване на прасетата се използва предимно в големи свинеразвъдни ферми с над 100 майки и в свине-комплексите. При този начин на отбиване, когато бозайничетата са с маса около 8-9 кг, са необходиими по-специални условия на хранене и гледане и съоръжения в помещенията , които са доста скъпи. В същото време обаче се увеличава броят на опрасванията на майките, като за две години те достигат 5 опрасвания.

В условията на малките ферми широко приложение има постепенното отбиване на прасетата на 50-ия - 55-ия ден. При този начин на отбиване обикновено се процедира така. През първите два дни свинята майка се изважда от бокса и се пуска при прасенцата за кърмене по 3 пъти, а в следващите два дни - по 2 пъти. При последното пускане за деня майката пренощува при прасетата. На петия ден майката се пуска веднъж при прасетата, без да пренощува при тях. Разбира се, в този момент трябва да се намали дажбата на свинята майка, както и да се изключат зелените и сочните фуражи с оглед да се спре лактацията и да не се получат маститни усложнения. Така отбитите прасенца остават в бокса за няколко дни, а майката отива в групата за заплождане.

Ако боксът на отбиващите се прасета трябва да се освободи за ново опрасване, отбитите прасета могат да се смесят с прасета от друга майка, като всички се поставят на ново място.

Използване на свине майки в зависимост от срока на отбиване на прасетата

Бозаен период, дни 60 50 45 30 21 14 10 4 1 Брой на прасилата 1.5 2.0 2.2 2.4 2.6 2.64 2.78 2.90 3.0 Брой на прасетата 15 20 22 24 25 27 28 29 30 Бременност за година, дни 171 228 250 274 282 307 316 330 342 Лактация в годината, дни90 120 99 72 53 37 27 11 0