Зайцевъдство

Преценка на външния вид на заека чрез измерване - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Преценка на външния вид на заека чрез измерване.


Основната цел на измерванията на зайците и преценката на външността им по тях е да се

Прочети още...

Брой на озайчванията за една година - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Брой на озайчванията за една година.


Този въпрос има голямо значение за практиката. Зайците имат къса бременност и заплождането при тях

Прочети още...

Хранене на зайците с комбинирани фуражи - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Хранене на зайците с комбинирани фуражи.


Комбинираните фуражи намират все по-голямо приложение и при храненето на зайците. Комбинираните

Прочети още...

Хигиена на водата за пиене на зайците - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Хигиена на водата за пиене на зайците.


Необходимо условие за запазване на добро здравословно състояние и получаване на максимална продукция

Прочети още...

Хигиена на развъждането на зайците - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Хигиена на развъждането на зайците.


През есента при комплектуване на стадото за разплод се избират само здрави и добре развити мъжки и

Прочети още...