Полезна информация за зайците.Туберкулоза при зайците.


От туберкулоза боледуват зайците от всички възрасти, всички домашни животни и човекът.

При зайците туберкулозата се причинява от микобактериум туберкулозис - от човешкия или птичия тип. Тази бактерия е устойчива на външни влияния и на доста от видовете дезинфекционни разтвори. Заразата се предава чрез фуража , при кашляне и кихане. Преминава от болни птици, или от млякото на болни крави.

Туберкулозата при зайците протича обикновено хронично, латентно - без видими признаци. Изразява се в две форми - белодробна и чревна.

При белодробната форма се наблюдават учестено дишане и кашлица. Апетитът се запазва, но въпреки това животното отслабва и до 1-3 месеца умира.

При чревната форма на туберкулоза се наблюдават промени в апетита и фекалиите. Зайците отслабват и умират.

За лечение на туберкулозата при зайците се използват широкоспектърни антибиотици и пеницилин. Резултатите са относително задоволителни, но животните за продължително време остават заразоносители.

За предпазване от инфекция е необходимо зайците, внасяни от други зайцеферми да се карантинират. Периодично се провежда дезинфекция. При установяване на тази болест по зайците в дадена зайцеферма, болните екземпляри се унищожават.