Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Минна пчела - Andrena haemorrhoa

525 views

Минната пчела - Andrena haemorrhoa живее в различни местообитания, включително пасища, сухи ливади, по краищата на горите и в парковете. От април до юни има едно поколение. Мъжките летят от април до май в търсене на женски. В умерените зони, минната пчела - Andrena haemorrhoa (мъжки и женски), живеят в подземни дупки, където прекарват зимата. Когато температурата стане 20 ° C до 30 ° C те се чифтосват. След това женските търсят места за техните гнезда дупки, където изграждат малки килийки. Във всяка килийка има една топка прашец смесен с нектар, върху която се полага едно яйце, след което всяка клетка се запечатва. Минната пчела - Andrena haemorrhoa обикновено предпочитат песъчливи почви за гнездене в близост до или под храсти за да бъдат защитени от топлина и студ.

Free Joomla! templates by Engine Templates