Новини

Разпространението на дъбова коритуха в Странджа дискутираха български и турски лесовъди на терен

Разпространението на дъбова коритуха в Странджа дискутираха български и турски лесовъди по време на теренен обход на територията на Регионална дирекция по горите – Бургас. В срещата участваха: д-р инж. Петя Матева, инж. Деян Стойнев от Изпълнителна агенция по горите, доц. д-р Здравко Сталев, ЮИДП, инж. Мария Кирилова - директор на ЛЗС Варна, инж.   Мариян Костадинов, директор на РДГ-Бургас, д-р инж. Дико Патронов и представители на ДПП „Странджа“, ДГС „Звездец“, ДГС „Малко Търново“, както и Селим Анил, експерт на регионалната дирекция по горите в Истанбул, Република Турция. 

Д-р инж. Петя Матева запозна присъстващите с биологията на вида, както и с информация за неговото разпространение. „Насекомото се храни, смучейки сокове от листата на широколистните дървета, като причинява обезцветяване на горната повърхност на листата. Това следва да причини намаляване на фотосинтезата и според литературни източници е възможно да причини преждевременен листопад. След смяната на листата, широколистната гора се възстановява. В периода 2015-2017 година се извършват обстойни проучвания върху биоекологията на вредителя от учени от Института за гората. Борбата с химични средства е неприложима по ред причини.  Разработването на биологични мерки е трудоемко и бавно, и все още на европейско ниво проучванията са свързани само с лабораторни опити“, обясни инж. Матева. По време на дискусията, проведена на терен, в силно засегнато дъбово насаждение, не се установи преждевременно обезлистване на дърветата. Учените лесовъди съобщиха резултати от лични наблюдения и проучвания, които не доказват отражение на повредите от коритухата върху прираста на засегнатите дървета.

Доц. д-р Здравко Сталев, експерт в Югоизточно държавно предприятие подчерта необходимостта от съвместни действия и периодични срещи по темата, включително и с турските колеги. „Това, което можем да направим на този етап е да съберем точна информация за засегнатите площи. Има горски територии, където нападението е много силно и собствениците на горите трябва да информират за наличието на вредителя, да изпращат данни за засегнатите площи“, категоричен е експертът.  

Специалистите обсъдиха възможността да се направят съвместни научни разработки с Република Турция, в която големи площи дъбови гори са засегнати от Corythucha arcuata. „Наблюдават се нападения на този вредител на големи петна в горските територии на Република Турция. Все още няма направен анализ, но в момента не се води борба с този вредител“, обясни Селим Анил. „От лесовъдска гледна точка той не представлява проблем, тъй като от неговото нападение няма трайни последствия и отражения върху гората и дървесината. Вредителят е обект на научни разработки и е добре да обединим своя опит“, допълни той. 

Инж. Дико Патронов сподели впечатления от свои шестгодишни проучвания на терен, които показват че уврежданията от дъбова коритуха не оказват влияние върху годишния прираст на дървесината. Въпреки това има необходимост от бъдещи проучвания за вредата на коритухата върху прираста на гората и за страничните ползвания от горите, единодушни са експертите.

До 11 октомври ще се приемат предложения за зелената архитектура на ОСП 2021-2027 г.

До 11 октомври 2020 г. браншовите организации могат да изпращат предложения за бъдещата зелена архитектура на Общата селскостопанска политика 2021-2027 г.

Прочети още...

Министрите от Вишеградската четворка и България подписаха декларация за обща позиция по преговорния процес за новата ОСП

За България, в хода на преговорния процес, въпросът за задължителността на екосхемите остава основен политически елемент от общото Споразумение. Него разглеждаме в неделима цялост с въпроса за продължаването на Националната преходна помощ и обвързаната подкрепа.

Прочети още...

Министър Димитров възложи въвеждане на видеонаблюдение на предприятия, потенциални замърсители на въздуха в Русе

Предприятията, потенциални замърсители на въздуха в Русе, да бъдат поставени под непрекъснат видеоконтрол в Националния координационен център към Министерството на околната среда и водите. Това възложи министърът на околната среда и водите Емил Димитров на зам.-министрите на околната среда и водите Атанаска Николова и Николай Кънчев, след като получи техен доклад относно извършените проверки и предложения за предприемане на конкретни действия.

Прочети още...

Язовир "Камчия" в момента е голям проблем

"Водната криза не е свършвала 3 години. Още с първия график започнахме с ограничения. Тази година януари ще бъде различно от миналата - миналата година януари имахме 4-5 язовира, които бяха критични, сега ще имаме един за питейно-битово водоснабдяване", това заяви пред БНТ министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Прочети още...

Актуално
Брой статии:
3205
Интересно
Брой статии:
140
Анализи
Брой статии:
70
Празници
Брой статии:
6