Новини

Продължаваме да търсим подкрепа от държавите за запазване на Националната преходна помощ

Да бъде запазена възможността за прилагане на Националната преходна помощ в Регламента за преходните правила на ОСП.

Прочети още...

РИОСВ Пловдив извърши 2000 проверки през 2019 г.

Почти 2000 на брой са проверките, осъществени от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)  – Пловдив през 2019 година. Екоинспекцията също така отчита 100%  изпълнение на плана за контролната дейност - планираните проверки за периода са били 860 и всички те са осъществени. Най-голямата част от плановите проверки - цели 44 %, са такива, свързани с осъществяването на контрол на дейностите с отпадъци.

Прочети още...

Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%, приемът започва на 17 февруари 2020 г.

Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019 г., през настоящата година при представянето на вина зад граница, родните търговци ще получават още 30% национално съфинансиране по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.

Прочети още...

Разпределя се 4 пъти по-голям бюджет за инвестиции в растениевъдството

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. През 2019 г. в направлението беше разпределен ресурс от 3,6 млн. лв. За настоящата бюджетът е увеличен на 18,6 млн. лв.

Прочети още...

Европейската комисия дава 200 млн. евро за промоция на храни

На фокус са най-вече пазарите с голям потенциал в Южна Корея, Япония, Мексико, Съединените щати и Китай

Прочети още...

Актуално
Брой статии:
2581
Интересно
Брой статии:
140
Анализи
Брой статии:
69
Празници
Брой статии:
5