Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

За последните 10 години земеделските стопанства се стопиха с 64%

Броят на земеделските стопанства в България, отговарящи на критериите, посочени в Закона за преброяване на земеделските стопанства, през 2020 г. е 132 400.

Това показват предварителните данни от преброяването, представени по време на обсъждане на Националния стратегически план в новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Важен детайл, който не се спомена обаче, е, че броят на стопанствата е с 64% по-малък спрямо отчетените по време на преброяването през 2010 г.

От 1 септември до 18 декември 2020 г. в България се проведе онлайн преброяване на земеделските стопанства. Това е най-голямото статистическо изследване в селското стопанство, което се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Според проучването най-голям е броят на земеделските стопанства в областите Благоевград и Пловдив, съответно 10.2 и 8.2 процента от общия брой на стопанствата в страната през 2020 г. Най-малък е броят на фермите в областите Габрово и София (столица) - съответно 1.0 и 0.5 процента.

Цифрите от последното преброяване говорят още, че при 33% от стопанствата използваната земеделска площ е между 1 и 5 хектара, при 15 на сто е от 5 до 10 ха, а при 30% е между 10 и 50 ха. Стопаните с над 1000 ха са 1% от общия брой. Общо стопанствата с до 10 ха са 50 на сто, но те обработват 3% от общата използваема земеделска площ. Около 9% от стопанствата с 50 ха и повече земеделска земя стопанисват 85% от използваната площ. Техният брой се увеличава с 28% спрямо преброяването през 2010 г. Анализът за миналата година сочи, че намалява броят на стопанствата с използвана земеделска площ под 10 ха спрямо 2010 г. Най-голямо е спадът на стопанствата с до 1 ха.

Като цяло разпределението на земеделските стопанства на територията на страната е неравномерно, като по-нисък е броят в по-слаборазвитите икономически и планински райони.

Анализът на структурата на земеделските стопанства, отглеждащи говеда, на база данните от Кампания 2019 показва, че 80% от фермите отглеждат до 50 броя говеда. В тази категория стопанства се отглеждат общо 44 на сто от говедата, а 40 на сто от животните се отглеждат в категорията стопанства от 51 до 200 броя говеда, които са 18% от общия брой стопанства. Останалите 10 на сто от животните са в стопанства от 200 до 500 броя говеда, а над 500 говеда отглеждат едва 0,2% от стопанствата с 5,5% от животните.

От МЗХГ отчитат, че в периода между последните две преброявания структурата на животновъдните стопанства е повлияна от появата на силно инфекциозни болести по селскостопанските животни. Съществено влияние върху развитието на свиневъдството оказа разпространението на африканската чума по свинете, което наложи ликвидирането на голям брой малки животновъдни стопанства и унищожаването на свине в специализирани свиневъдни стопанства. Популацията на овцете и козите пък е засегната от чума по овце и кози. Единствено в говедовъдството има малък растеж.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates