Растителна защита

Растителна защита

Пръскането с карбамид в края на вегетацията е полезно

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Пръскането с карбамид в края на вегетацията е полезна практика.

Стопаните, които през

Прочети още...

Облейте дърветата с карбамид, когато почти оголеят

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Лечебно облейте дърветата с карбамид, когато почти оголеят.

Една от

Прочети още...

Кръвната въшка поврежда дървесината на дръвчетата

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Кръвната въшка поврежда дървесината.

Кръвната въшка е

Прочети още...