Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Времето е подходящо за обработване на лозовите и овощните масиви

В края на изтеклия период на места в Западна България и Тракийската низина бяха регистрирани минимални температури от порядъка на минус 10-11°С.

Тези стойности, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, са опасни за късно засетите есенни посеви зимуващи във фаза поникване и начално листообразуване.

След краткотрайното застудяване през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна.

До средата на януари се прогнозират наднормени температури. Средноденонощните им стойности ще остават под биологичния минимум. Той е необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. Посевите ще запазят състояние на покой.

През периода съществени валежи не се прогнозират.Нивото на почвените влагозапаси при зимните житни култури  в 50 и 100см слой остава необичайно ниско за сезона. На места в източните райони ще бъде под 60% от ППВ. В началото на зимата почвените влагозапаси в 100 сm слой обичайно достигат нива близки до ППВ.

Очакваното относително сухо време през периода ще бъде подходящо за:

  • – провеждане на дълбока оран;
  • – на междуредови обработки в лозовите и овощните масиви, с които се унищожава голяма част от зимуващите форми на редица вредители (хоботници, молци, плодови оси и др.).

Прогнозираните положителни дневни температури ще позволяват извършване на зимни растителнозащитни пръскания при овошките.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates