Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Говедовъдство

Учени откриха как да променят гените на бикове, така че да не им порастват рога

Генното инженерство достига нови висоти, след като учени откриха как да променят гените на бикове, така че да не им порастват рога. Причината за опитите на учените се коренят в това, че рогата им постоянно създават проблеми на отглеждащите ги фермери, а и на самите тях.

Оптималното съхранение на царевицата за силаж може да предпази фермерите от загуби

Силажната царевица е една от най-важните съставки в храната на млекодайните крави. Специализираният портал agrarheute.com дава няколко ценни съвета, които ако земеделските производители спазват ще се предпазят от  нежелани загуби на силажа. Преди всичко за да запази високите си хранителни качества, силажната царевица трябва да бъде правилно и оптимално  съхранявана.

Изборът на млекозаместител определя нивото на развитие на телетата

Изборът на млекозаместител определя нивото на развитие на телетата.

Когато става въпрос за хранене на телетата, на пръв поглед всичко изглежда лесно - смесваме млякото на прах с вода.

Хомеопатия в животновъдството

Полезна информация за говедата.Хомеопатията в животновъдството ще става все по-важна. Спестяването на време и средства, както и целенасочено използване на антибиотици, стават все по-важни за

В обора внимавайте с подовото покритие

Полезна информация за говедата.

В обора: Внимавайте с подовото покритие!

Доказана е връзката между вида и качеството на подовото покритие и здравето и продуктивността на кравата.

ПОДОВОТО ПОКРИТИЕ ДА Е ЛЕСНО ЗА ПОЧИСТВАНЕ И

Free Joomla! templates by Engine Templates