Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Оптималното съхранение на царевицата за силаж може да предпази фермерите от загуби

Силажната царевица е една от най-важните съставки в храната на млекодайните крави. Специализираният портал agrarheute.com дава няколко ценни съвета, които ако земеделските производители спазват ще се предпазят от  нежелани загуби на силажа. Преди всичко за да запази високите си хранителни качества, силажната царевица трябва да бъде правилно и оптимално  съхранявана.

Основната цел при използването на силаж като съставка в храната на животните е да намали нивото на ph на фуражите благодарение на съдържанието на киселини,  и да спира процеса на микробиологично разлагане. Основните трудности със силажната царевица настъпват до третата-четвъртата седмица след отварянето на балите и е свързано с освобождаването на топлина, вследствие на навлизащия в празните пространства и порите на растенията кислород. Той измества въглеродния двуокис и създава условия за растеж на квасните гъбички, които добавят към остатъчните захари етанол и въглероден диоксид, в резултат на което, започва процес на отделяне на топлина. Нерядко това води до загуба на целия фураж.

Между начина на съхраняване на силажната царевица (гъстотата) и дълбочината на проникване на кислорода в порите има тясна връзка, особено при съхраняване на царевица с гъстота под 180 кг/куб.м суха маса, което може да доведе до процес на интензивно проникване на кислород и това да провокира образуването на гъбички.

Ето защо земеделските производители трябва да обърнат внимание на гъстотата на съхранение на силажната царевица, като спазват следните пропорции;

  • При 35% съдържание на суха маса в силажа, съдържанието на кубичен метър да е 230 кг суха маса;
  • При 30% съдържание на суха маса в силажа, съдържанието на кубичен метър да е 270 кг суха маса;

Вече не се практикува максималната стойност от 30 см гъстота в балите, поради все по-голямата реколта от царевица, и мощността на машините, които вече за час могат да доставят в силозите за съхранение между 80 и 100 тона силаж на час. Добавката на различни вещества при силиране на царевицата като карбамид, киселини и биологични средства могат да окажат въздействие и да предотвратят процесите на отделяне на топлина.

Влияние върху тях при всички случаи оказват също  класическите химически средства за консервиране като бензоат , калий и др., но използването им ще повиши разходите на фермерите (цената често е по 0,5 евро на тон), и те се прилагат като средства за цялостно третиране на силозите  за съхранение на силажите. Алтернатива на тях могат да бъдат биологичните средства, съдържащи хетероферментационни киселинни бактерии. Такива могат да са Laktobacillus buchneri, които да доведат до отделяне на оцетна киселина, която от своя страна да ограничи образуването на гъбички.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates