Holland-cherno-shareno_govedoРодината на черно-шареното говедо е Холандия.

Черно-шареното холандско говедо-(Black and white Holland) е най-разпространенaта и най-използваната порода говеда. То притежава следните качества:

  • висока млечност;

  • добра аклиматизационна способност;

  • скорозрелост;

  • пригодност към промишлени методи на отглеждане;

  • добро качество на месото.

Черно-шареното холандско говедо-(Black and white Holland) се развъжда в чисто състояние в Холандия повече от 2000 г.

То е един от най-типичните представители от породите за производство на мляко. Главата му е удължена , суха и благородна. Шията е дълга и тясна. Холката е средно висока. Гърбът му е прав и дълъг, а гърдите са дълбоки и средно широки. Коремът му е голям, но не е провиснал. Хълбоците му са големи, а краката са тънки и сухи.

Млечните признаци са много добре изразени. Цветът на космената покривка на е черно-шарен. Кравите тежат 550-600 кг, а биците около 800-900 кг. Средната млечност на кравите е 4500-5000 л., а млякото е с 3,8-4,0% масленост.

Черно-шареното холандско говедо-(Black and white Holland) е участвувало при създаванeто на нови породи в САЩ - Холщайн-фризийска, Франция, Дания, Англия и др. В България също са били внесени черно-шарени говеда, които са участвали при създаването на Българското черно-шарено говедо. Черно-шареното холандско говедо-(Black and white Holland) е една от най-използваните породи за подобряване на качествата на говедата в целия свят.