Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Признаци на разгонената крава

Полезна информация за говедата.

Какви признаци показва разгонената крава?

Признаците на разгоненост са изразени най-ясно, когато на животните е осигурено

движение или ежедневна разходка по 1-2 часа дневно. Привързано отглеждане стопанинът трябва да прояви по-голяма наблюдателност и повече грижи, за да долови признаците на разгоненост - безпокойство, намаляване на апетита и на млечната секреция, появяване на изтечения от половите органи и др. Сега се използуват няколко начина за откриване на разгонените животни: наблюдение, използуване на бици пробници или на специална апаратура. Най-точен е методът на наблюдението. При повторки наблюденията трябва да бъдат най-внимателни между 18-ия и 24-ия ден след последното разгонване или осеменяване. Наблюдаването на животните трябва да продължава 40-50 минути на ден. При активната фаза на разгоненост се вижда как кравите покриват останалите, а при пасивната кравата стои и позволява да бъде покривана. Пасивната фаза продължава от 10 до 14 часа и е най-подходяща за осеменяване или за пускане на кравата или юницата на бик. Обикновено около 10-15% от кравите не проявяват тези признаци и в такива случаи се говори за тиха разгоненост. Открива се главно по изтеченията, по отичането и зачервяването на външните полови органи. Най-подходящият момент за заплождане е, когато кравата позволи да бъде покрита от бика.

Какво представлява тихата разгоненост и как се открива тя?

Често през зимния или раннопролетния сезон разгонеността при кравите и юниците протича в скрита форма без характерните признаци на еструса. За откриване на разгонеността на такива крави всеки стопанин трябва да си разработи календарен план за очакваната разгоненост на всяка крава. В план-графика се включват датата на отелването, вероятната дата на първото разгонване след отелването (след 28-30 дни), датата на явното разгонване, признаците на разгонеността.

Най-важно е кравите да се наблюдават търпеливо в дните, когато се очакват прояви на разгоненост (еструс), при пускането им на разходка или из двора, като се обръща внимание на изтичащия секрет от външните полови органи и на зацапването на основата на опашката. Такива крави се заплождат, ако стоят при покриването им от бик.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates