Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Органично свързания хром и неговото значение

Полезна информация за говедата.

Органично свързания хром - какво е неговото значение?

Хромът е незаменим микроелемент. Някои елементи се

считат за незаменими, ако храната на хората и животните е напълно дефицитна на този елемент и се наблюдават синдроми на дефицит или обратно чрез добавката на този елемент синдромите на дефицит напълно изчезват. Дрождите съдържат субстанция, способна да повишава притока на глюкоза и да подобряват, когато е необходимо, ефективността на използване на инсулина. Тази субстанция беше наречена GTF фактор (хром зависим глюкозотолерантен фактор). Някои изследователи определиха хрома като активен компонент на GTF.

Дрожди, обогатени с хром, може да осигурят използването на тривалентния хром в регулирането на метаболизма на глюкозата и аминокиселините в редица системи на млекопитаещите. Способността да се натрупва хром при хората е свързано с глюкозотолерантния фактор и е в зависимост от възрастта. Естествено е, че стратегията за подобряване на енергийния метаболизъм при животните чрез използване на дрожди, обогатени с хром може също да се приложи при храненето на хората и предпазването им от диабет. Недостигът на хром при хората често е свързан с имунния недостиг (понижаване на имунитета).

При практически условия, които често се срещат в фермите по отношение на отглеждане, хранене и метаболитен стрес (ранно отбиване, интензивни условия на развъждане, транспорт, висока продуктивност, бременност и др.), естествените защитни механизми се намаляват и развитието на инфекциозни заболявания се повишава.

Редица проучвания показват, че добавката на органичен хром в дажбите на телета, подложени на стрес, значително подобрява техния прираст и намалява случаите на респираторни заболявания и необходимостта от антибиотици. При млечни крави добавката на органичен хром повлиява положително върху млеконадоя, подобрява имунитета, телесната кондиция и репродуктивността и намалява случаите на кетози.

Известно е, че съдържанието на хром в млякото се понижава по време на лактацията. Значително по-високо съдържание на хром може да бъде намерено в коластрата и количеството му намалява с течение на времето. Същата ситуация се констатира и при хората. Хромът в млякото е свързан с компоненти на мазнините в него. При обезмасленото мляко съдържанието на хром е по-малко в сравнение с пълномасленото мляко, маслото и сиренето.

Средното съдържание на хром в млякото е приблизително 0,015 ррm. Съдържанието на хром в човешкото мляко е приблизително 670 мккг/л.

Потребностите от хром са по-високи при хора и животни в случаи на умора, травми, бременност, дажби с високо съдържание на глюкоза и всички форми на стрес (метаболитен, физически, емоционален и др.). При стрес се повишава секретирането на кортизол, който действа като инсулинов антагонист, и повишавайки концентрацията на глюкозата в кръвната плазма намалява използването й в периферните тъкани (специално мускулите и мазнините). Повишената глюкоза в кръвта стимулира обмяната на резервите на хрома, които се екскретират чрез урината.

Дневните потребности от хром са 50-200 мг. Най-естественият начин за постъпването на хром в човешкия организъм е да се консумират пълномаслено мляко и млечни продукти, получени от крави, хранени с дажби с органично свързан хпом.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates