Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Роене на пчелен кошер и хващане на рой

1811 views

В началото на клипа се вижда масовото напускане на кошера от роевите пчели. Количеството на роящите се пчели е толкова голямо, че завръщащите се от вън пчели няма как да влезнат в кошера. Входът е задръстен от излитащи пчели. След излизането на пчелната майка, тя кацна на една близка ябълка и веднага роящите се пчели образуваха рой. Виждате, как се хваща роя. Над роя, който се е захванал на много дебел клон, сложихме роеловката (тръвна) и внимателно с подпушване накарахме майката заедно с повечето пчели да се качат в тръвната. Когато всички пчели се преместиха в тръвната направихме следното: 1. В празен кошер наредихме 5 изградени празни пити и 5 рамки с восъчни основи, а именно изградена пита, рамка с основа и т.н. 2. Внимателно без тръскане и клатене свалихме тръвната с роя, занесохме я до приготвения кошер и я поставихме върху рамките-(гледайте клипа). 3. Стръскахме роя от тръвната и с внимателно подпушване пчелите заедно с майката влезнаха в кошера. След като в тръвната останаха само няколко пчели без да има майка затворихме кошера.

Повече информация за хващане на роеве и всичко за пчелите ще намерите в категория ПЧЕЛАРСТВО в AGRO-CONSULTANT.NET.

Free Joomla! templates by Engine Templates