Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

В обора внимавайте с подовото покритие

Полезна информация за говедата.

В обора: Внимавайте с подовото покритие!

Доказана е връзката между вида и качеството на подовото покритие и здравето и продуктивността на кравата.

ПОДОВОТО ПОКРИТИЕ ДА Е ЛЕСНО ЗА ПОЧИСТВАНЕ И

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Тази част, която се използва от животните за лежане, се прави с лек наклон към съоръженията за отвеждане на урината и другите отпадни течности.
Най-общо подовете в различните видове говедовъдни ферми може да са плътни и скарови.

ПЛЪТНИ ПОДОВЕ
Глинени подове преобладават в малките семейни стопанства. Положителните им качества, че те са евтини, сравнително меки и топли. Налагането им обаче е трудоемко, те са нетрайни, могат да задържат влага. Всичко това налага честото им ремонтиране или подмяна.

Бетонните подове са от бетонна настилка, която се полага върху специална подложка. При замазката те се набраздяват леко, за да не се хлъзгат животните. Положителното на тези подове е, че те са здрави, водонепропускливи, удобни са за дезинфекция и почистване. Недостатъкът им е, че те са прекалено твърди и студени през зимата.

Керамичните подове се изработват от специални тухли, които се нареждат върху пясъчна подложка или калдъръм. Те са здрави, сравнително топли, водонепропускливи, но са твърди. Поради тази причина бетонните и керамичните подове трябва да се застилат с дебел слой слама или стърготини.

Асфалтов под. Вместо чакъл в състава на асфалта може да се включат някои топлоизолационни материали - керамзит, перелит и др., които подобряват неговите характеристики. Като цяло тези подове са устойчиви на овлажняване, но са твърди и сравнително по-нетрайни. При високи температури подлежат по-лесно на деформиране, което ги прави неудобни за почистване  и дезинфекция.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates