Телените червеи могат да нападнат и домати, пипер и патладжан.

Ларвите на някои

видове от сем. Elateridaeповреждат кореновата система и подземните части на стъблата на доматите, пипера и патладжана. Нападнатите растения жълтеят, листата се завиват, растенията увяхват, лесно се изскубват и накрая изсъхват. Бръмбарите се хранят с цветовете на различни растения. Ларвите са продълговати, силно хитинизирани, жилави, оцветени от светложълто до тъмнокафяво. Бръмбарите известни още като полски ковачи или скокльовци, оцветети от сивокафяво до чернокафяво.Развитието на телените червеи продължава 3-5 години.

Добрата обработка на почвата, унищожаването на плевелите, балансираното торене с азотни и калиеви торове, включване в сеитбооборота на култури като грах спомагат за по-добро опазване на растенията от телени червеи. При плътност от 4-5 ларви на кв. м. в при домати, пипер и патладжан трябва да се внесат 4-5 кг/дка гранулирани продукти за растителна защита, по време на сеитба и разсаждане - 2 кг/дк в браздите или редовете. Вегетационните обработки на почвата принуждават телените червеи да мигрират по-дълбоко в почвата.