Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Земеделските стопани могат да подават възражения по специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021

 От днес 16 декември 2021г. (четвъртък), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021.

Те ще могат да се запознаят и с предварителните резултати от проверките на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно ползване на физическите блокове, в които попадат площите им. Проектът е одобрен със Заповед № РД 09-1194/15.12.2021г. на министъра на земеделието Иван Иванов и е предаден на ДФЗ – РА за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.
     Справките и подаването на възражения се извършват чрез Система за електронни услуги (СЕУ) - https://seu.dfz.bg/ на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Регистрираните с индивидуален профил в СЕУ кандидати, генерират възражения след идентификация с потребителско име и парола в профила си. Останалите земеделски стопани могат да извършат проверка и да генерират възражение от меню „Полезна информация и справки“, подменю „Справки/Регистри“, част „Декларирани парцели с разлики спрямо слой "Площи допустими за подпомагане" и слой "Физически блокове"“ в публичната част на системата.
   Образци на възраженията се генерират до 07 януари 2022г. включително чрез СЕУ.
     Възраженията до министъра на земеделието ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.
      При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните дирекции и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието.
   След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021. На базата тази актуализирана информация Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките на площ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates