Новини

Проекти по Лозаро-винарската програма се приемат с предварително запазени часове

Приемът по мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. ще се извърша с предварително запазени часове. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на Република България.

Прочети още...

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет от първия прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

С цел постигане на заложените цели в ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност на кандидатите, подали заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, за които  към днешна дата не е издадена заповед за одобрение или отказ, да продължат участието си по програмата.

Прочети още...

Седмична агрометеорологична прогноза за периода 20-26.03.2020 г.

След наднормените температури в края на второто и началото на третото десетдневие на март през втората половина от следващия седемдневен период се очаква застудяване и рязка промяна в агрометеорологичните условия.

Прочети още...

Днес настъпи астрономическата пролет

Астрономическата пролет настъпи на 20 март в 3:50 часа. Днес е пролетното равноденствие и денят е равен на нощта. 

Практически, пролетта настъпва на различна дата през месец март.

Прочети още...

Земеделските производители регистрират еднодневните договори онлайн

Земеделските производители, които искат да прилагат еднодневни трудови договори през тази година, могат да подадат необходимите документи по електронна поща. Самите договори също може да се генерират по интернет.

Прочети още...

Актуално
Брой статии:
2819
Интересно
Брой статии:
140
Анализи
Брой статии:
70
Празници
Брой статии:
6