Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Актуално

Всяка страна трябва да защитава културните си традиции в храненето

„Всяка страна трябва да защитава културните си традиции в храненето”, това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на второто заседание на Националния съвет по храните, което се проведе днес в Министерството на земеделието.

Един от приоритетите на Министерството на земеделието е устойчивостта на веригата на предлагане на храни

„Един от приоритетите на Министерство на земеделието е устойчивостта на веригата на предлагане на храни, чрез стимулиране на производството на фермерски продукти и скъсяване на веригите на доставки, с цел да се защитят максимално интересите на българските производители“.

Министър Иванов: Знаем каква е ситуацията в сектора, затова и помощите са в безпрецедентни размери

„Знаем в каква тежка ситуация се намира земеделският сектор както в резултат на войната в Украйна, така и заради увеличаването на разходите за фуражи, торове, газ. И искам да ги уверя лично, на място, че правим всичко необходимо и възможно, за да ги подкрепим“.

Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите

Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите. България настояваше за подобно предложение от страна на ЕК и позицията й беше широко представена на всички проведени срещи през последния месец. Комисията беше информирана за състоянието на сектора в България и се съобрази с необходимостта от спешни мерки в рамките на Регламент  (ЕС) № 508/2014 за ЕФМДР.

От 11 април животновъдите могат да кандидатстват по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020

От 11 април до 13 май 2022 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Съгласно Заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Фонда по местонахождение на животновъдния обект.

Free Joomla! templates by Engine Templates