Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ДФЗ сключва договори с всички одобрени кандидати по пчеларската програма за 2022

Поради големия интерес на пчеларите към Мярка А е извършено класиране на кандидатите. Останалите като резерва ще получат подпомагане при наличие на свободен ресурс

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приключи административните проверки на приетите заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство (НПП 2020-2022) за 2022 г. Предстои да бъдат сключени договори с всички одобрени кандидати. Тази година финансовият ресурс по програмата е в размер на 8 073 092 лева.
    Поради високия интерес на пчеларите към дейност 1 „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти“ на мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” от програмата е извършено класиране на кандидатите за подпомагане, което е публикувано на интернет страницата на ДФЗ.
    За всички одобрени кандидати, чиито заявления не са класирани за финансиране в рамките на разполагаемия бюджет по дейността, със заповед на министъра на земеделието от 24.03.2022 г., е определен бюджет за сключване на договори под условие за изплащане на финансовата помощ при наличие на свободен ресурс от бюджета по програмата. Кандидатите, сключили договори под условие, ще бъдат своевременно информирани при възможност за финансиране на заложените инвестиции.
    По време на приема през тази година са постъпили 2371 заявления за подпомагане със заявен размер на финансовата помощ 9 896 434 лв.
   Най-атрактивна се оказва Мярка А “Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” , по която са подадени 1905 заявления за подпомагане със заявен размер на финансова помощ 4 996 033 лв. Очакван интерес предизвика и Мярка Д “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС”, по която са подадени 1 346 заявления с размер на финансовата помощ 3 615 445 лв. за закупуване на над 30 600 кошера, 11 390 отводки и 53 740 пчелни майки. По Мярка Б “Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”, участие е заявено от 971 пчелари за финансиране на разходите за третиране на пчелните семейства в размер на 1 027 361 лв. За Мярка В “Рационализиране на подвижното пчеларство” – заявената финансова помощ е в размер на 195 945 лв., а за мярка Г “Мерки за подкрепа на лабораториите за анализ на пчелните продукти” - 61 650 лв.
    Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФ „Земеделие“, където са подали документи.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates