Новини

Установени са нарушения при 95 бенефициенти, очертали неправомерно площи по СЕПП в кампанията по Директни плащания за 2019 г.

95 бенефициенти са заявили неправомерно 16 000 ха, като общо заявената от тях площ за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)  в кампанията по Директни плащания за 2019 г., е почти 25 000 ха. С цел да получат субсидия, те са очертали площи, които не са техни, и за които нямат документи и права за ползване.

Прочети още...

През декември ще излезнат резултатите от одита на експертите от ЕК

Проверката от Европейския съюз за спазване на ветеринарно-медицинските изисквания у нас все още не е обобщена. Това съобщи директорът на БАБХ проф. Паскал Желязков

През декември одитният доклад след мисията на експертите ще бъде изпратен до Българската агенция по безопасност на храните.

Прочети още...

Аграрната търговия формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018 г.

В подкрепа на земеделските производители в страната, през годината са предоставени 270 млн. лева под формата на държавни помощи.

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2019 година.

Прочети още...

Новата финансова рамка за периода 2021-2027 г. предвижда намаление на преките плащания над 60 000 € и въвеждане на таван над 100 000 €

Бюджетът на ЕС за агросектора ще е с 5% по-малко за периода 2021-2027 г. Иначе казано той ще олекне с 12 милиарда евро. Очаква се средствата за земеделие във всички 27 страни в ЕС да са в размер на 365 милиарда евро. Това съобщи на агрофорум в Пловдив Елисавета Върбанова, експерт в отдел „Директни плащания“ в Главна дирекция АГРИ към Европейската комисия. Основна причина за изтъняване на европейската земеделска пица е Брекзит.

Прочети още...

Остават броени дни до крайния срок за доказване на биопроизводство

Най-късно до 30 ноември земеделските стопани, поели ангажименти през Кампания 2015 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., са длъжни да предоставят пред ДФЗ – РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

Прочети още...

Актуално
Брой статии:
2390
Интересно
Брой статии:
140
Анализи
Брой статии:
66
Празници
Брой статии:
6