Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Над 40% е увеличението на слънчогледа и торовете, поевтиняват прасета и кокошки

Бесният танц на цените не подмина и аграрния сектор. Индексът на цените на производител в селското стопанство се повишава с 19.8% за третото тримесечие на 2021 г.  спрямо същия период на 2020 година.

При продукцията от растениевъдството скокът е с 23.2%, а при животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството се увеличават с 18.2%, а в животновъдството - с 1.4%. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). 

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. са увеличени цените на следните култури: зърнените - с 22.9%, техническите - с 36.1%, фуражните - с 8.9%, а пресните плодове - с 2.4%. Увеличение е отчетено при меката пшеница - с 18.8%, маслодайния слънчоглед - с 41.2%, царевицата за силаж - с 22.4%, доматите - с 4.1%, пипера - със 7.6%, както и виненото грозде - с 11.9%. За сметка на това са понижени цените на картофите - с 16%, и ябълките - с 9.8%.

В животновъдството картината е "по-шарена". Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 3.3% в резултат на поевтиняване. При свинете - с 14.4%, козите - с 4.5%, и кокошките носачки - с 20.8%. В същото време са увеличени цените на едрия рогат добитък - с 2.2%, и овцете - с 4.0%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение с 5.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 1.9%, млякото от дребен рогат добитък - с 8.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 2.6%. Намаление е регистрирано при биволското мляко - с 2.9%.

От НСИ отчитат още, че индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 14% спрямо същото тримесечие на предходната година.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното на 2020 г. е отчетено повишение в цените на: електроенергията и горивата - с 24.1%, минералните торове - с 40.5%, продуктите за растителна защита - с 0.1%, ветеринарномедицинските продукти - с 1.9%, и фуражите - с 11.5%. 

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates