Новини

Откриха новата пречиствателна станция на Айтос

Днес в гр. Айтос се състоя церемония по откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ). Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общата стойност на инвестицията е близо 18,3 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 13,5 млн. лв.

Прочети още...

Започна приемът по подмярка 4.1.2. от ПРСР за подпомагане развитието на малките стопанства

Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Прочети още...

Стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР

От днес стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Прочети още...

Повече от 7300 проверки са извършили горските инспектори от РДГ-Ловеч за първите шест месеца на 2020 г.

Повече от 7300 проверки са извършили горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - Ловеч за изминалото полугодие на 2020 г.

Прочети още...

БАБХ констатира ново огнище на заболяването Нюкясълска болест по птиците в с. Подгоре, Област Видин

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира второ огнище през 2020 година на заболяването Нюкясълска болест по птиците в животновъден обект – лично стопанство, в с. Подгоре, Община Макреш, Област Видин. Болестта е потвърдена в стопанство за лични нужди, в което се отглеждат кокошки, след възникнало съмнение, заради повишена смъртност и клинични симптоми.

Прочети още...

Актуално
Брой статии:
3133
Интересно
Брой статии:
140
Анализи
Брой статии:
70
Празници
Брой статии:
6