Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

До 29 октомври 2021 г. е поканата за участие в конкурса за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“

В отговор на високия интерес, проявен от студентите, до 29 октомври 2021 г. включително се удължава срокът за кандидатстване в учредения от министъра на околната среда и водите Асен Личев ежегоден конкурс за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“.

Срокът за разглеждане на постъпилите заявления за участие и класиране на представените есета/кратки разработки се удължава до 5 ноември 2021 г.

Събеседванията с участниците, класирани от 1-во до 5-то място, ще се проведат в периода от 8 до 12 ноември 2021 г.

Срокът за обявяване на победител в първото издание на конкурса „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ е 16 ноември 2021 г. Информация за класирането ще бъде публикувана на интернет страниците на МОСВ, ИАОС и ПУДООС.

Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Конкурсът се провежда от Изпълнителната агенция по околна среда, която обяви неговото първо издание за академичната 2021-2022 г.

По инициатива на министър Асен Личев „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ ще се провежда всяка година в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (16-22 септември). Конкурсът насърчава студентите да представят оригинален, последователен и основан на науката подход за овладяване на предизвикателствата в градската околна среда и мобилността в своите разработки.

Целта на конкурса е да бъдат подкрепени младежи, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери.

 

 

Общи условия за провеждане на конкурс за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“  – 2021 г.

Заявление за участие

Критерии за оценяване на есе/ кратка разработка

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates